BETONGKANTSTEIN OG LAVE PROFILER

Vi støper kantstein på allerede eksisterende kanter, eller vi kan levere ny glidestøpt kantstein

Under viser vi en oversikt over forskjellige kantsteiner og lave profiler som vi tilbyr.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!


• Avvisende kantstein nr. 13 • Avvisende kantstein nr. 16 • Avvisende kantstein nr. 19
• Ikke avvisende kantstein nr. 10 • Ikke avvisende kantstein nr. 14-1 • Ikke avvisende kantstein nr. 14-2
• Fender nr. 27 • Fender nr. 30

Avvisende kantstein nr. 13

Denne kantsteinen benyttes som fortauskant på mindre trafikkerte veier - i boligfelt o.l. - hvor det er liten slitasje.

Høyde: 130 mm
Bredde: 130 mmAvvisende kantstein nr. 16

Den mest benyttede kantstein til fortauskant, trafikkøyer o.l. på veier med stor trafikk og slitasje.
 
Høyde: 160 mm
Bredde: 130 mm


Avvisende kantstein nr. 19

Denne benyttes hvor det er mest hensiktsmessig å støpe kantstein før asfaltering av slitelag.
 
Høyde: 190 mm
Bredde: 130 mm

Ikke avvisende kantstein nr. 10

Dette er en solid, bred kantstein beregnet for rundkjøringer o.l. hvor det skal være enkelt å forsere kanten. Støpes på slitelag.
 
Høyde: 100 mm
Bredde: 170 mm


Ikke avvisende kantstein nr. 14-1

Samme som nr. 10, men beregnet støpt på bindelag..
 
Høyde: 140 mm 
Bredde: 170 mm

Ikke avvisende kantstein nr. 14-2

Denne kantsteinen er ekstra kraftig og solid. Benyttes hvor det er store påkjenninger og krav til styrke og stabilitet er avgjørende.
 
Høyde: 140 mm 
Bredde: 250 mm


Fender nr. 27

Tradisjonell fender, benyttes som kantfender eller som skille mellom kjørebane og fortau/gang- og sykkelsti. Kan påmonteres bøyle/rekkverk. Fenderen er armert med 3 stk. 10 mm armeringsjern.
 
Høyde: 270 mm 
Bredde: 350 mm

Fender 270 påmontert flettverksgjerde med rør i bunn og topp.
Fender 270 påmonert bøylerekkverk.

 

Fender nr. 30

Denne fenderen kan benyttes som vern for kabler i tunneler og hvor det er hensiktsmessig med en mellomting mellom kantstein og fender, ved jordoppfylling o.l. Fenderen er armert med 2 stk. 10 mm armeringsjern.
 
Høyde: 300 mm 
Bredde: 200 mm