BRUREKKVERK

Standardproduktene er CE-sertifisert og også godkjent av Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Midtdelere og siderekkverk glidestøpt i betong har en rekke fordeler.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!


• Safetybaer H2 D90 • Safetybaer H2 E90

Safetybaer H2 D90

Profil godkjent i henhold til rekkverksnormalen til bruk som midtdeler. Avvisende kant på begge sider.

Fundamenter, trekkrør og lysmaster kan støpes inn. Vanngjennomføringer kan legges inn etter behov.

Betongmengde ca. 350 l/m Armering: 2 stk. Ø12 mm kamstål. Betongkvalitet: B35 tilsatt plastfiberSafetybaer H2 E90

Profil godkjent som siderekkverk i tunneler. Normal høyde 90 cm, men kan utføres med varierende høyde fra 75 – 110 cm.

Avvisende kant på en side. Vanngjennomføringer kan legges inn etter behov. Støyskjerm kan ettermonteres på rekkverket.

Betongmengde ca. 300 l/mArmering: 2 stk. Ø12 mm kamstål. Betongkvalitet: B35 tilsatt plastfiber.