MIDTDELER

Standardproduktene er CE-sertifisert og også godkjent av Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Midtdelere og siderekkverk glidestøpt i betong har en rekke fordeler.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!


• Safetybaer H2 D90 • Safetybaer H2 E90
• Safetybaer H2 E90, ny over gammel • Svelvikellipsen

Safetybaer H2 D90

Profil godkjent i henhold til rekkverksnormalen til bruk som midtdeler. Avvisende kant på begge sider.

Fundamenter, trekkrør og lysmaster kan støpes inn. Vanngjennomføringer kan legges inn etter behov.

Betongmengde ca. 350 l/m Armering: 2 stk. Ø12 mm kamstål. Betongkvalitet: B35 tilsatt plastfiberSafetybaer H2 E90

Profil godkjent som siderekkverk i tunneler. Normal høyde 90 cm, men kan utføres med varierende høyde fra 75 – 110 cm.

Avvisende kant på en side. Vanngjennomføringer kan legges inn etter behov. Støyskjerm kan ettermonteres på rekkverket.

Betongmengde ca. 300 l/mArmering: 2 stk. Ø12 mm kamstål. Betongkvalitet: B35 tilsatt plastfiber.Safetybaer H2 E90, ny over gammel

Nytt trafikksikkert siderekkverk støpes over eksisterende betongrekkverk. Gammel kant kan ikke overstige 55 cm.

Effektiv rehabilitering av gamle betongkanter. Vanngjennomføringer kan legges inn etter behov. 

Betongmengde ca. 2-300 l/mArmering: 2 stk. Ø12 mm kamstål. Betongkvalitet: B35 tilsatt plastfiber.

Svelvikellipsen

”Svelvikellipsen 470” er tillat brukt som betongskille mellom kjørebane og gang-/sykkelveg på strekninger med hastighet 60 km/t eller lavere.

Betongskille avsluttes med en skrå nedføring over 2 meter, fra full høyde på 470 mm til det gjenstår en høyde på 200 mm. De gjenstående 200 mm kan gjøres butt.

”Svelvikellipsen 470” gir lav klatreeffekt for bilhjul, og er ikke fristende å spasere på for barn. Drenering utføres etter kundens ønske.