REKKVERK OG KANT i TUNNELER

Ta kontakt med oss for mer informasjon!


• Bankett nr. 50 - 120 • Kabelkasse nr. 30 - 70
• Fundament nr. 15 - 30 • Safetybaer H2 E90 sidesikring i tunnel

Bankett nr. 50 - 120

Kantstein og bankett støpes i en operasjon.
Spesialprodukt for tunnel, men kan også benyttes som fortau i daganlegg.

Høyde: 100 til 220 mm
Bredde: kant Standard totalbredder 500-700-900-1200 mm

Annen utforming, fall, tykkelse på bankett og totalbredde leveres etter spesifikasjon.Kabelkasse nr. 30 - 70

Plass-støpt armert kabelkasse for jernbane, veitunneler og ellers hvor kabler må være tilgjengelige samtidig som krav til beskyttelse er ivaretatt.

Leveres med prefabrikert lokk.

Ny støpeform kan lages etter kundespesifikasjon.

Høyde: 310 mm
Bredde: 700 mmFundament nr. 15 - 30

Fundament for blant annet vann og frostsikrings-hvelv i tunnel.

Annen utforming leveres etter spesifikasjon.

Høyde: 150 mm + variabel bunn +/- 50 mm
Bredde: 310 mm

Safetybaer H2 E90 sidesikring i tunnel

Prinsippskisse for hvordan betongrekkverk kan brukes i tunneler.